Auditius

T’agradaria conèixer les diferents solucions auditives per millorar els problemes d’escolta?

Auditiu 1a
QUI SOM 5A
Auditiu 3a
Auditiu 4a
Auditiu 5a
previous arrow
next arrow

Que és l’audició?

Audititvos 1a
Audititvos 2a
Audititvos 3a
Audititvos 4a
Audititvos 5a
Audititvos 6a
Audititvos 7a
Audititvos 8a
Audititvos 9a
Audititvos 10a
Audititvos 11a
previous arrow
next arrow

L’oída humana és capaç de captar sons de freqüències que van des de 16 a 20.000Hz (tot i que el més present en el dia a dia sigui de 250 a 8.000Hz) . També tenim una tolerància limitada a la intensitat, el llindar màxim per no perjudicar seria d’uns 130dB, aproximadament.
Exposem alguns conceptes:

 • Hipoacúsia: audició per sota dels valors de la normalitat. Existeixen diferents graus i poden afectar desde perdre sons suaus com la veu susurrada fins a una pèrdua profunda.
 • Presbiacúsia: pèrdua d’audició que afecta, principalment, als sons aguts i que dificulta la comprensió de les paraules. Exemple: escolto la TV però no l’entenc.
 • Hiperacúsia: alta sensibilitats als sons que produeix molèstia en les oïdes en situacions quotidianes. Exemple: gos bordant, timbres i telèfons, etc.
 • Acúfens/Tinnitus: sons interns que només escolta la persona que els pateix i es poden assemblar a timbres, soroll del mar, olla bullint, etc. Poden ser continus o puntuals, afectant més quant més estrés tinguem


Hi ha diferents proves per mesurar tot allò relacionat amb l’oïda, algunes d’elles són:

 • Proves clàssiques:
  • Otoscòpia i exploració anatòmica del conducte aucitiu extern (CAE)
  • Audiometria tonal liminar via aèria
  • Audiometria tonal liminar via òssia
  • Llindar d’incomfort
  • Logoaudiometria
  • Impedanciometria (timpanometria + reflex estapedial)
 • Proves funcionals:
  • Lateralitat auditiva
  • Resolució freqüencial
  • Resolució temporal

Oferim diferents solucions i tractaments personalitzats per tot tipus d’edats

Pròtesis auditives específiques

Per cobrir les necessitats de cada persona siguin nens o adults.
L’adaptació d’un audiòfon és recomanable quan la audiometria surt per sota dels valors normals. Els símptomes solen ser: no sentir sons de baixa intensitat com la pluja, el vent, etc.; escoltar molts dels sons del dia a dia però no entendre bé les paraules, no comprendre la TV o converses en grup i amb la nostra família, etc.Integració auditiva

A Montserrat Òptics utilitzem la integració auditiva basada en els estudis pioners del Dr. Alfred Tomatis. Estem formats a l’institut MBL Mozart-Brain-Lab de Bèlgica, per alumnes propi Dr. Tomatis, i on ell mateix va entregar tots els seus llibres, articles i estudis perquè es pogués continuar investigant.

A través del seu treball amb cantants d’òpera, Tomatis va descobrir que l’escolta és plàstica i es pot modificar, tenint una repercussió positiva en diferents àrees de la persona. Avui dia s’apliquen aquestes tècniques per millorar dificultats escolars, d’aprenentatge, trastorns de la parla i del llenguatge, conducta, nivell d’idiomes, etc.

Aquest tipus de tractament “audio-psico-fonologia” és encara bastant desconegut al nostre país, tot i que compta amb més de 60 anys d’història i més d’un milió de pacients arreu del món.

La integració auditiva estimula sensorialment a través dels sons i consta d’una fase inicial passiva, en la que s’exercita l’escolta per mitjà d’uns auriculars especials, i es complementa en una fase activa per entrenar la relació audiovocal, ja sigui a través de la lectura en veu alta, del cant, etc.

S’indica en casos de dificultats d’aprenentatge, problemes de comportament, millora de les capacitats musicals, dislèxia, trastorns de la parla, ajuda en l’aprenentatge d’idiomes, etc.
En definitiva, es recomana sempre que es vulgui millorar l’eficiència auditiva i entrenar el nostre cervell a través de les vies neuronals auditives, la qual cosa té repercussió en tots els àmbits del nostre dia a dia.Avaluació de la audició

Per avaluar l’audició, es realitza primerament una revisió audiològica per poder descartar qualsevol tipus de patologia que requereixi l’atenció mèdica d’un otorinolaringòleg.

Posteriorment, s’avalua el test d’escolta i s’analitza la capacitat de discriminar paraules, d’escoltar en ambients sorollosos, de localitzar sons en l’espai, amb quina rapidesa,etc.

Ja que una de les funcions de l’oïda és controlar el to muscular i el moviment del cos, a Montserrat Òptics també avaluem la motricitat i, quan cal, treballem amb entrenament de moviments rítmics per integrar

Sistema auditiu

El sistema auditiu té tres funcions principals:

 • Funció de càrrega d’energia
 • Funció d’equilibri
 • Funció d’escolta

L’oïda es un sentit primari que es desenvolupa de forma precoç en la evolució animal. Per això, en el fetus l’oïda és un sentit totalment funcional abans del cinquè mes de gestació.

I quan un nadó neix, distingeix perfectament la veu de la seva mare d’entre la de qualsevol altra persona.

Després cada individu desenvolupa en major o menor mesura les seves habilitats auditives per adaptar-se al món que l’envolta.

T’agradaria escoltar millor als teus?

Demana la teva evaluació auditiva
i prova els nostres audífons durant 30 dies sense compromís de compra.