Integració visuo-motora

La suma del que reps i com ho gestiones es converteix en com actues

Un dels aspectes més importants en els processos de desenvolupament i aprenentatge és la motricitat: moviment i aprenentatge tenen una interacció constant. Conforme el nen va adquirint i dominant comportaments motors, cada vegada de major complexitat, desenvolupa coordinació i control motor i comença a utilitzar simultàniament diverses parts del cos. Un bon desenvolupament motor és necessari perquè el nen dugui a terme activitats com reptar, gatejar, caminar, saltar, córrer, nedar, escriure…

Aquest procés de maduració del cervell li porta al nen els seus 6 primers anys de vida. En tot aquest procés el cervell va madurant amb cada expreriencia que té el nen, amb cada moviment que fa, amb cada cosa que agafa, cada cosa que veu, cada cosa que escolta serveix per que el cervell vagi creant noves conèxions neuronals.

Però perquè això ocorri ha de passar per totes i cadascuna de les etapes motrius com fer la croqueta en els dos sentit, arrossegament, gateig, caminar, saltar, córrer, etc.

Cada experiència permet anar perfeccionant el moviment del nen i li permet anar coneixent millor el seu cos, els seus límits i el que pot aconseguir o no.

Hem de donar-li l’oportunitat a tots dos hemisferis que madurin en igualtat i que després puguin comunicar-se entre ells perquè la informació de processament del que veu, escolta, toca, sent, etc., sigui processada de forma automàtica, efectiva i ràpida.


Si la preferència per una mà, peu, ull i oïda no coincideix o no acaba d’establir-se passats els 6 anys, això indica falta de maduresa en l’organització neurofuncional. El seu hemisferis cerebrals no té clares les seves funcions i mostra desordre en les seves tasques i vida diària. Això a més afecta a la lectura i a l’escriptura.

El procés final de la lateralització conclou amb el coneixement de la seva dreta i esquerra (Lateralitat) i que sàpiga portar-lo a les coses que li envolta (Direccionalitat).

Si això no ho té clar, no sabrà orientar les lletres, o els números, ni ordenar-los respectivament en les paraules o en les xifres, o les paraules en una frase, ni les xifres en una operació matemàtica.

T’agradaria tenir molt més control del teu cos?