Teràpia visual

Visual 1
Visual 2
Visual 3
Visual 4
previous arrow
next arrow

Avegades un problema visual no és causat per un problema patològic en els nostres ulls o no és un problema de baixa Agudesa Visual.
Moltes vegades un problema visual pot estar emmascarat per un altre problema en una altra àrea i viceversa.

Dit d’una altra manera, la raó es un tema merament Funcional. No sabem fer funcionar els nostres ulls.

Que son els problemes visuals funcionals?

Els nostres ulls poden estar sans, i fins i tot, podem veure un 100% d’Agudesa Visual, però el sistema no funciona bé, NO ÉS EFICAÇ per diferents motius.

Un problema acomodatiu, un problema de coordinació entre tots dos ulls, un ull vague, un estrabisme, un problema perceptiu per a processar la informació de l’entorn, etc. Aquests problemes no se solucionen simplement amb unes ulleres. O almenys, no amb l’ús d’unes ulleres que molta gent coneix.

La teràpia visual són una sèrie de procediments clínics individualitzats, destinats a corregir o a millorar aquelles habilitats visuals avaluades que no es troben en el seu nivell òptim.

La teràpia visual inclou una sèrie de procediments de caràcter neuromuscular, neurofisiològic i neurosensorial. Mitjançant la teràpia visual augmentem els patrons de activuació neuronal i les seves interconnexions.

L’aplicació de diversos exercicis, que varien en funció del problema a solucionar, podem aprendre a utilitzar la visió de manera més eficaç. Amb la teràpia visual podem millorar l’eficiència i el processament de la informació visual, la qual cosa millorarà el rendiment de la nostra activitat diària.

S’ha d’automatitzar el desenvolupament d’una habilitat. I amb això després el pacient ha de ser capaç de transferir «la seva nova forma de veure» a les tasques de la seva vida diària. Aquelles tasques que comporten unes demandes visuals determinades i varien en complexitat segons la situació (lectura, esports, ordinador, jocs,…). D’aquesta manera, aconsegueix desenvolupar un sistema visual eficaç i resistent, que rendeix amb el mínim esforç.

Cada persona, en funció del problema que present, tindrà un programa personalitzat que buscarà el màxim rendiment de les seves habilitats visuals i del processament de la informació visual, integrant el sistema visual amb el sistema auditiu, propiceptiu, quinestésic i motor.

Mitjançant la teràpia visual podem millorar el rendiment en la lectura, amb el que això significa quant a rendiment escolar i acadèmic, i fins i tot en l’esport. És eficaç també per a nens i adults que presenten disfuncions visuals, tals com problemes de binocularitat, estrabismes o ull gandul (ambliopia), visió doble, problemes d’aprenentatge


Com funciona la terapia visual comportamental?

L’optometria comportamental considera la visió com una part integrant d’un tot. Per tant, no treballem la visió de forma aïllada sino intregant la seva informació amb la resta que rep el cervell.

D’aquesta manera, d’una banda s’ensenya al sistema visual a treballar de forma eficaç i baix màxim rendiment, transformant mals patrons visuals, en esquemes correctes.

D’altra banda, treballem la visió juntament amb altres informacions sensorials, creant nous hàbits de postura, il·luminació, alimentació, etc. D’aquesta manera canviem el nostre comportament.

A través de la teràpia visual comportamental, mitjançant diferents procediments regulats i demostrats, de diferent nivell de dificultat i freqüència, s’estableixen noves connexions o nous esquemes neuronals. Això permet al pacient rebre, processar i comprendre millor la informació visual que rep constantment de l’entorn.

Amb aquesta estimulació adequada, millora la seva capacitat visual i la coordinació de tots els altres sistemes sensorials relacionats amb la visió en les activitats del dia a dia.

La terapia visual comportamental modifica la forma en la qual treballen tots els sentits conjunta i coordinadament. Aprenen tots a treballar des del sentit que rep el 80% de la informació que arriba al cervell. Així, treballem a nivell funcional i comportamental.

La teràpia visual canvia esquemes neurològics i visuals quan la persona entén i aprèn a controlar les seves habilitats visuals amb uns exercicis determinats i personalitzats.

El pacient ha d’entendre el que fa en cada moment, rebent retroalimentació de tots els sentits. Així, les noves habilitats queden ben integrades i automatitzades, i les poden transferir al seu dia a dia sense pensar i sense esforç.

La teràpia visual és útil i el seu ús es recomana quan és necessari millorar el rendiment lector, quan apareixen problemes d’aprenentatge, quan s’observen problemes relacionats amb la lateralitat, quan existeixen problemes de convergència visual, i en casos de miopia, presbícia , ambliopia, visió doble i estrabismes.


Casos en els quals s’utilitza la terapia visual

En el cas de persones adultes, la teràpia visual resulta útil en casos de fatiga ocular, mal de cap, visió doble i, en general, problemes visuals que afecten el rendiment laboral.

 • Estrabismes
 • Ulls gandul (Ambliopies)
 • Síndrome Visual Informàtica
 • Estrès visual per tasques pròximes (ordenador, documents, etc.)
 • Problemes de comportament
 • Problemes de rendiment laboral o acadèmic
 • Dificultats d’aprenentatge o fracàs escolar.
 • Dificultat en la lectura.
 • Dificultat en l’escriptura
 • Control de miopia
 • Presbícia o vista cansada incipient
 • Problemes visuals conseqüències d’unes alteracions neurològiques o traumes

L’Optometria Comportamental utilitza la teràpia visual combinada amb altres tipus d’ajudes òptics, per a prevenir problemes, desenvolupar millor les habilitats visuals i, en definitiva, millorar i desenvolupar les funcions visuals.

Demana ara aquí la teva valoració de Terapia Visual