Teràpia visuo-cognitiva i perceptiva


Sabies que la Teràpia visual cognitiva i perceptiva pot augmentar el rendiment escolar dels teus fills?

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es game-1821015_1920-375x375.jpg

Sabies que les habilitats visuals són CLAU per al procés d’aprenentatge?

Integracions 1
Integracions 2
Integracions 3
Integracions 4
previous arrow
next arrow

Podem ajudar-te al fet que els teus fills millorin els seus resultats acadèmics

L’habilitat per a interpretar i analitzar els estímuls visuals sovint es coneix com a processament visual o habilitats de la percepció visual.

La terapia visual dirigida a la área cognitiva y perceptiva puede ser una llave que abra la puerta a grandes cambios en el aprendizaje

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es child-1864718_1920-375x375.jpg

Una visió clara i confortable no garanteix que la informació que li arriba a través dels ulls li sigui útil i la sapigui gestionar d’una forma efectiva.

Des del naixement i durant els primers anys, el nen, gràcies al desenvolupament motor que comença amb l’arrossegament i continua amb el gateig, ha d’aprendre a integrar la funció dels dos hemisferis cerebrals a través del cos callós, que és l’estructura que connecta els dos hemisferis.

Això li permetrà orientar-se en l’espai i en la direcció, condició indispensable per a l’aprenentatge de la lecto-escriptura.

En una primera etapa, l’activació de la lateralitat és alternant. En relació a la visió, aquesta etapa és monocular alterna.

El desenvolupament durant els primers anys de vida és crucial per al bon desenvolupament del sistema nerviós, de la lateralitat i de la visió.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es rice-539897_1920-375x375.jpg

El processament visual pot dividir-se en diferents àrees que inclouen:

 • Lateralitat i direccionalitat
 • Percepció de la forma visual
 • Memòria visual
 • Integració visual motora

Aquestes habilitats són fonamentals quan un nen és petit i està aprenent el reconeixement de les lletres i dels números, la lectura i els conceptes matemàtics.

Si el desenvolupament de les habilitats de processament visual no segueix el mateix ritme que la resta de les àrees que evolucionen amb el desenvolupament i maduración del sistema nerviós, pot portar a cert tipus de dificultats en els primers anys a l’escola.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es toys-2561392_1280-375x375.jpg

Abans de l’etapa escolar necessitem haver desenvolupat una sèrie d’habilitats perceptives per que el procesament de la informació visual sigui el adequant per adaptar-se a les exigencies de la formació escolar o académica.

Un sistema visual eficaç, es capaç de reconèixer el que veu i d’interpretar-ho associant-ho a experiències anteriors.

Si el nen no té aquesta capacitat, hi ha un conjunt de petites o grans, disfuncions que es manifesten a través d’una sèrie de dificultats en el llenguatge, l’escriptura, la lectura i les habilitats matemàtiques.

Com interfereix en l’aprenentatge?

Si aquestes habilitats no estan ben desenvolupades quan el nen comença aquesta etapa, el seu comportament es caracteritza per:

 • falta d’atenció i motivació
 • inquiet e hiperactivitat
 • no aguanten estar asseguts durant molt de temps
 • poc interès per la lectura, l’escriptura, el dibuix o qualsevol altra tasca que el requereixi
 • no acabar les tasques en un temps determinat
 • quan se sentin, ho fan amb una postura incorrecta, tant corporal com de cap
 • agafen malament el llapis
 • dificultats en escriptura
 • baixa memoria visual
 • baixa memoria seqüencial
 • falta d’habilitat per escriure i mantenir-se en la línia
 • són molt desordenats i desorganitzats
 • no entenen el que llegeixen
 • Pobra discriminació visual
 • Confusió de paraules
 • Inversions de paraules
 • constància de forma
 • figura-fons
 • relació visuo-espaial
 • tancament visual

La lateralitat és la distribució ordenada de les funcions dels dos hemisferis (dret i esquerre) que formen el cervell.

El procés de la lateralitat és fruit de l’evolució i la maduresa del sistema nerviós amb l’objectiu de realitzar determinades funcions amb el mínim consum d’energia.

El procés de lateralització permet, doncs, tenir unes referències clares de l’espai i de la direccion per a processar els codis alfanumèrics i, per tant, tenir un nivell adequat en lecto-escriptura.

Des del punt de vista visual, el nen passa per l’etapa monocular a la binocular fins a establir el predomini visual.

Del treball coordinat dels dos hemisferis, cadascun amb les seves funcions, depenen molts fenòmens relacionats amb l’aprenentatge escolar.

Així doncs, la lateralitat es va desenvolupant durant l’etapa de creixement dels nens. També en la visió.

Algunes anomalies en aquest procés de lateralització poden provocar símptomes en el nen, com l’aparició de problemes relacionats amb l’espai i el temps, actituds d’inseguretat o problemes psicomotrius que generen irritabilitat i problemes de relació amb l’entorn social o d’equilibri emocional.

Vols que t’ajudem a millorar els resultats acadèmics dels teus fills?

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es board-3695073_1920-1-1440x960.jpg

Demana ara la teva valoració