Avaluació dificultats de lecto-escriptura

La valoració més completa per a aquests casos és:

  • Avaluació de reflexos primitius
  • Optometria funcional
  • Neurofisiolóia visual
  • Salut auditiva
  • Avaluació habilitats perceptuals i cognitives

Vols que t’ajudem?
T’agradaria veure’ls així?

Contacta amb nosaltres i explica’ns la teva història