Lents de contacte orto-k

T’agradaria enteder perquè serveixen les lents de contacte ORTO-K?

Sabies que existeixen lents de contacte que s’utilitzen mentre’s dorms a la nit?

Com funciona el tractament amb LC ORTO-K?

El tractament amb ortoqueratologia (Lents de contacte ORTO-K) és un mètode de correcció reversible i segur amb el qual es pot aconseguir una visió perfecta sense la necessitat d’utilitzar ulleres o lents de contacte durant el dia.

Aquestes lents de contacte s’utilitzen únicament durant les hores de dormir.

Durant aquestes hores, la nostra còrnia s’adapta a la lent quedant modificada la seva superfície fins que, d’aquesta manera, es corregeix totalment la visió.

No cal portar les lents de contacte durant el dia ja que amb la modificació nocturna podem veure bé durant el dia, ja que l’efecte d’aquestes lents duren tot el dia i el seu efecte es va reduint de mica en mica amb les hores.

Les lents de contacte ORTO-K tenen una curvatura interior adaptada específicament a cada usuari.

Per al seu disseny es requereix una fotografia tridimensional de la còrnia, realitzada mitjançant una topografia corneal.

Durant les hores de port l’epiteli corneal queda adaptat a la forma de la lent quedant modificada així la potència corneal, un dels aspectes que produeixen el defecte refractiu ocular.

Lents contacte orto-k tractament per al control de miopia. ús nocturn

Per a l’efectivitat del tractament, cal el port de les lents de contacte cada nit.

En cas de suspendre o interrompre l’ús de la lent, la còrnia tornarà al seu estat inicial i serà possible utilitzar la compensació òptica habitual.

Qui pot utilitzar el tractament amb Orto-K?

Recomanat per a pacients amb:

 • Miopia inferior a 6 diòptries i astigmatisme menor a 1,50 diòptries.
 • Miopies evolutives en nens, adolescents i joves (no hi ha restricció per edat).
 • Control de la progressió miòpica.
 • Pacients amb activitats incompatibles amb l’ús d’ulleres (esportistes, bombers, policies …) o lents de contacte (ambients d’aigua o pols).
 • Persones que necessiten una bona visió sense utilitzar correcció òptica (determinats opositors).

Revisions necessàries:

 • Control 1:
  Després de la primera nit d’ús (Control matí)
 • Control 2:
  Després de tres nits d’ús (Control matí)
 • Control 3:
  Després d’una setmana d’ús (Control matí i tarda)
 • Control 4:
  Després de tres setmanes d’ús (Control matí)
 • Control 5:
  Després d’un mes d’ús (Control matí i tarda)
 • Control 6:
  Després de tres mesos d’ús (Control matí)
 • Control 7:
  Després de sis mesos d’ús (Control matí)
 • Controls posteriors:
  Un cop a l’any (mínim)

Manteniment de les lents de contacte després retirar-les: Introduir les lents en peròxid d’hidrogen per desinfectar i eliminar les restes proteics.

En algunes ocasions serà necessari incloure en la rutina una neteja setmanal o bisetmanal amb un sabó específic.

MAI hem de fer servir aigua per aclarir les lents ni per netejar-les.

Manteniment de la lent prèviament a la seva col·locació: instil·lar gotes de solució humectant o conservadora en la part còncava de la lent i posteriorment col·locar-la.

Aquestes lents s’han de canviar després d’un any de port.

T’imagines veure sense la necessitat de portar una correcció òptica i sense operació?

T’agradaria provar com et sents amb aquesta lent de contacte?