Lents de contacte toves

Què són les lents de contacte toves?

T’agradaria veure millor sense usar ulleres?

Millor agudesa visual en l’interval de distàncies de prop a lluny

Les lents de contacte toves van néixer entre els anys 60 i 70 gràcies a el desenvolupament de polímers amb afinitat per l’aigua: molècules grans formades per peces repetides.

Van rebre el nom de «gels hidrofílics» o senzillament «hidrogels».

Hidrogel de silicona: ¿quina és la diferència?

Els hidrogels de silicona augmenten la permeabilitat a l’oxigen (major confort, més temps d’ús i millor salut ocular), la humectabilitat (millor confort) i el rendiment clínic de les lents de contacte.

La silicona té una permeabilitat a l’oxigen més gran que la de l’aigua, el que permet que passi més oxigen, fent que la permeabilitat a l’oxigen ja no estigui associada amb la quantitat d’aigua que té la lent.

Beneficis de les lents d’hidrogel de silicona

El principal avantatge de les lents d’hidrogel de silicona és que redueixen la disjuntiva entre permeabilitat a l’oxigen i humectabilitat. Això obre moltes possibilitats per a les lents de contacte d’hidrogel de silicona, entre les quals s’inclouen:

  • Ús prolongat (algunes vegades fins a sis nits i set dies seguits).
  • Ús continu (algunes vegades fins a trenta dies).
  • Major confort i rendiment.
Lents de contacte toves, ús diari, quinzenal o mensual. Serveixen per fer esport i activitats a l'aire lliure