Baixa visió

Existeixen solucions o ajudes òptiques per a les persones en una condició visual de Baixa visió?

La baixa visió és la condició visual que pateix una persona amb una reducció important de la seva visió, que no millora utilitzant una adequada correcció amb ulleres, lents de contacte, ni amb tractaments armacológicos o cirurgia,

Per aquest motiu resulta complicat realitzar algunes tasques de la vida quotidiana.

Són moltes les causes que la generen com ara: degeneració macular, glaucoma, retinopatia diabètica …) però també accidents, malformacions congènites, lesions neurológicaes, etc..

Els símptomes són molts i diversos, produeixen visió borrosa, visió túnel, alteració de la visió dels colors …

Es considera que un pacient té baixa visió quan després de la millor correcció òptica, la seva agudesa visual és menor de 0,3 en el millor dels ulls, o un camp visual inferior a 20º.

Hi ha un distintiu “Tinc Baixa Visió”

La seva campanya neix per sensibilitzar la població sobre l’existència de persones sense arribar a ser completament cegues.

Mitjançant aquesta eina es pretén trobar una forma de fer-les visibles en societat i aconseguir una millor comprensió.

Possibles ajudes òptiques, digitals o R+D:

 • Lupes
 • Ulls de galileu
 • Lents especials:
  • Filtres
  • Augments
 • Lectors digitals
 • ORCAM

<<Assistència visual per a persones amb baixa visió o cegues>>

ORCAM ÉS EL NOU DISPOSITIU I+D PENSAT PER A LES PERSONES AMB CONDICIÓ VISUAL DE BAIXA VISIÓ.

EL SEU OBJECTIU ES AJUDAR A AQUESTES PERSONES A TENIR UNES VIDES MÉS AUTÒNOMES.

ORCAM és un dispositiu pensat per a fomentar l’autonomia de persones amb baixa visió o totalment invidents.

Està dissenyat per transformar la imatge en àudio, permetent el pacient saber en tot moment què o qui té davant.

Hi ha dos dispositius de ORCAM:

 • Orcam MyEye2.0:
  Capaç de realitzar totes les funcions: lectura, reconeixement facial, reconeixement de colors, bitllets, productes, codis de barres i identificació de data i hora.
 • Orcam MyReader2.0:
  Realitza exclusivament la funció de lectura.

Tots dos dispositius tenen disponible la funció bluetooth, a través d’aquesta podrem connectar un auricular sense fils perquè ningú més pugui escoltar què ens diu el dispositiu.