Ull gandul / Ambliopia

Sabies que la integració visual pot anar bé per l’ambliopia?

Abans de plantejar com pot ajudar la integració visual hem d’entendre que ambliopia i ull gandul és la mateixa cosa.

Existeix ambliopia quan hi ha una pèrdua d’agudesa visual (AV) d’un o dos ulls que no es justifica per una causa orgànica ni patològica.

Aquesta disminució d’AV te lloc durant l’infància i té una prevalença d’entre 1 i 4% als països desenvolupats.

Es produeix per una alteració en el desenvolupament de l’escorça per diferència de la imatge de tots dos ulls, ja sigui en forma de la imatge, la nitidesa o la manca d’estímul visual en un o ambdós ulls.

En aquests casos es veu afectada la via del processament parvocelular a l’ull ambliop.

Generalment un ull “acapara” les neurones del còrtex, és a dir, hi ha un repartiment desigual de les neurones del còrtex visual entre els dos ulls.

Els principals efectes de l’ambliopia sobre l’ull ambliop són:

 • Reducció de l’agudesa visual espacial
  • de la hiper-agudesa
  • de la sensibilitat al contrast
 • Fenomen d’amuntegament
 • Alteració de l’acomodació
 • Impedeix el desenvolupament d’una correcta binocularitat i, per tant, d’una estereopsi fina, romanent en alguns casos una estereòpsia gruixuda.

La rehabilitació se centra en el desenvolupament de l’AV, de la binocularitat i de la estereopsis fina mitjançant el restabliment de les neurones d’estabilització binocular.

Tipus d’ambliopia:

 • Isoametrópica: defectes refractius elevats.
 • Anisometropica: diferència entre la refracció de tots dos ulls elevada.
 • Per deprivació: cataractes congènites, alteracions corneals…
 • Estràbica: estrabisme unilateral, especialment en endotropies acomodatives i adquirides, o exotropias intermitents.