Habilitats visuals pel GOLF


Et sorprendria si et digués que a l’entrenar les habilitats visuals per al golf seràs millor jugador?

T’agradaria baixar el teu HCP millorant el teu SWING?


Entrena les teves habilitats visuals específiques per al golf

Entrenar les habilitats visuals per al GOLF et va ajudar a millorar el teu rendiment al camp i a obtenir millors resultats. Les més importants són:

Atenció Visual

La realització d’un bon cop a l’golf ens crea una demanda de visió central, però és molt important la consciència perifèrica. L’atenció Visual ha de trobar un punt d’equilibri.


Durant l’oscil·lació de el swing, l’atenció visual està dedicada a observar la pilota, utilitza l’atenció visual central en la seva totalitat.

Una vegada que ha impactat el pal amb la pilota, li haurem de donar una continuïtat amb l’eix visual binocular, per decidir on acabar el cop i per tant, condicionar tot el moviment de el cos buscant que acabi en aquell punt que estem visualitzant amb la línia mitjana del nostre cos.

Durada

A l’jugar 18 forats, obliga el jugador de golf a poder mantenir la demanda sostinguda de el sistema visual.

Un atleta amb poca resistència visual pot jugar millor els primer forats comparat amb els forats finals. Qual La demanda visual és una oscil·lació dins el golf és una durada curta de molt alt demanda visual.

Localització i direccionalitat

Aquesta habilitat és utilitzada quan determinant la direcció i velocitat d’un objecte.

Moviment de la vegada

Els moviments inicials són relativament estàtics fins colpejar la pilota.

Per aquesta raó, les demandes visuals de golf es consideren més estàtiques que dinàmica, exigint a l’jugador una gran qualitat i molta precisió en la fixació.

Distància visual

Un jugador ha de calcular la distància on hi ha la bandera, per poder triar el pal més adequat per efectuar el cop i caure dins el green.

Aquesta informació ens la proporciona el sistema visual, gràcies a la visió binocular que ha d’utilitzar per arribar a bandera.

Angle de mirada

Es refereix a la direcció de mirada que hem de fer per realitzar el cop.

Depenent de la posició de l’golfista, la pilota és generalment vista en posició primària de mirada, hem de fixar la pilota (tot recte), inclinem lleugerament el tors superior.

Durant l’oscil·lació de el swing, la demanda visual fa que la fixació sigui variés.

Figura-fons / Sensibilitat a l’contrast

La sensibilitat a l’contrast i l’habilitat de distingir entre les sombrases molt importants durant competició. L’habilitat de la figura-fons i d’identificar un objecte sobre un fons amb molt soroll visual, és també important. Aquestes habilitats t’ajuden a millorar la lectura de camp i de el green.

Els moviments en oscil·lacions són habilitats de moviment complex, implicant sincronia entre activació física i cognitiva i funcionament. El Swing requereix d’integració i processament dinàmic d’atenció i concentració, planificació de motor, coordinació motor sensorial, cronometrant, organització mental, i seqüencial.

T’agradaria baixar el teu HCP?