Habilitats visuals

T’has preguntat mai com són les teves habilitats visuals funcionals?

Depenent de com estan integrades les diferents habilitats visuals funcionals, la persona tindrà un domini o un altre de sistema visual,

El camí d’aprenentatge és molt llarg, i dura fins a acabar la fase d’aprenentatge i desenvolupament infantil.

Durant aquest temps es va aprenent i adquirint el control de les diferents habilitats visuals com el moviment ocular, l’acomodació que serveix per l’enfocament i el sistema vergéncial per coordinar els ulls i poder obtenir una visió binocular de qualitat.

Vols millorar la teva visió?

APRÈN COM FER-HO

Acomodació

La visió és dinàmica i per veure correctament hem de canviar l’enfocament dels nostres ulls cada vegada que fixem l’atenció en un objecte.

Normalment, no som conscients que hem de enfocar amb els nostres ulls.

Això és degut al fet que, en la majoria de les persones, el sistema d’enfocament funciona tan bé que els objectes apareixen sempre nítids.

No obstant això, hem de realitzar un ajust de l’enfocament cada vegada que canviem el nostre centre d’atenció (fixació). Aquest ajust es fa amb l’ajuda d’el múscul ciliar o múscul d’enfocament.

Alguna vegada t’han dit els teus fills que no veuen la pissarra?

Quan el nen o nena dirigeix ​​la seva mirada a la pissarra a l’escola des de la seva cadira, ha de contreure aquest múscul canviant la forma del cristal·lí i permetent que vegi la lletra del seu llibre també clarament.

Quan ha de tornar a mirar a la pissarra, ha de relaxar el múscul d’enfocament per permetre una visió clara a certa distància.

Tindrem un problema d’enfocament quan el nen/a o adult, no sigui capaç de contraure i relaxar ràpida i eficaçment el múscul d’enfocament o si no pot mantenir la contracció del múscul durant un període llarg de temps.

Quin tipus de problemes són els més comuns?

Hi ha tres problemes d’enfocament que poden donar-se tant en nens com en adults:

 • Insuficiència acomodativa:
  És un problema d’enfocament molt comú.
  Es tracta de la pèrdua d’habilitat de contraure el múscul d’enfocament durant un llarg període de temps.
 • Excés acomodatiu:
  Succeeix quan el múscul d’enfocament no és capaç de relaxar.
  De vegades es confon amb un fals augment de la miopia (pseudomiopía) de manera que la persona manifesta visió borrosa tant en visió llunyana, ja que el pacient es troba acomodant quan no ho hauria d’estar, com a visió propera ja que el pacient s’acomoda mes de el necessari.

  En el cas que es produeixi un engarrotament del múscul ciliar, normalment per causes patològiques, es produirà un espasme acomodatiu que donarà signes i símptomes molt similars als d’un excés d’acomodació comuna.
 • Inflexibilitat acomodativa: l’individu té una dificultat tant en la contracció com en la relaxació del múscul.
 • Símptomes associats:
  • Cansament ocular després de llegir durant un curt període de temps
  • Dificultat per concentrar-se en la lectura
  • Mal de cap
  • Fregar o tancar un sol ull
  • Sensació que les paraules es mouen o suren per la pàgina que es llegeix
  • Mala comprensió del que es llegeix encara que hi hagi una bona capacitat per entendre els conceptes abstractes

¿Com és tracten els problemes d’enfocament?

Normalment s’utilitzen diversos mètodes per tractar els problemes d’enfocament.

Algunes vegades es poden prescriure només ulleres per ajudar a eliminar les queixes associades als problemes d’enfocament.

Aquestes ulleres es prescriuen només per llegir i han de ser retirades per veure la pissarra.

En el cas de nens que puguin tenir problemes amb el fet de posar i llevar-se les ulleres moltes vegades a el dia, es poden prescriure bifocals o progressius, que permeten a l’infant portar ulleres durant tota la jornada escolar.

Sovint, el simple ús d’ulleres no és suficient per solucionar completament els problemes d’enfocament. En aquests casos hi ha una altra forma de tractament. En diem Integració Visual.

Vols frenar aquesta situació?
Posa-li solució

La Integració Visual és una forma de tractament basada en una sèrie d’activitats acuradament seleccionades i seqüencials.

Aquest tractament restaura la força, la flexibilitat i el funcionament de sistema d’enfocament.

Aquestes millores portaran a la desaparició dels símptomes.

Els èxits de la integració visual estan àmpliament documentats en una sèrie de publicacions científiques.

Seguiments i Moviments Oculars

¿Quan has de mirar alguna cosa, mous els ulls o el cap?

Per aconseguir veure adequadament, els ulls s’han de moure de forma precisa, suau i ràpida.

Quan segueixen un objecte en moviment (moviments de seguiment), o quan salten d’una paraula a una altra o d’un lloc a un altre (moviments sacàdics).

Aquesta característica és una de les habilitats visuals funcionals més important per dur a terme la lectura.

¿Mous ulls o mous el cap quan llegeixes?

Hi ha un problema de motricitat ocular quan el sistema visual d’un nen no s’ha desenvolupat de la manera esperada.

En aquests casos els seguiments són inexactes, lents i poden interferir en la lectura i l’execució dels diferents aprenentatges escolars.

Encara que un infant tingui unes bones habilitats de descodificació i un vocabulari visual normal, pot experimentar problemes quan llegeix per obtenir el significat de les paraules.

Si és així, un possible factor que ha de ser investigat són aquests problemes de seguiment.

Què és un problema de seguiment oculomotor?

Si el sistema de motricitat ocular no està funcionant de forma adequada, la informació que rebrà el cervell no serà exacta al que apareix a la pissarra de l’aula o en el material didàctic.

Aquesta informació rebuda pel cervell serà tan exacta com siguin els moviments i seguiments oculars.

Símptomes associats:

 • Pèrdues freqüents de el punt de lectura
 • Saltar línies en la lectura
 • Dificultat a l’copiar de la pissarra de l’aula
 • Utilitza un dit de guia durant la lectura
 • Les habilitats de descodificació són normals, encara que la comprensió lectora no és òptima
 • Capacitat d’atenció reduïda

¿Com es tracten els problemes de seguiment i sacàdics?

A causa que els problemes de motricitat ocular no estan relacionats amb l’òptica de l’ull, el seu tractament per mitjà d’ulleres no és efectiu.

En lloc de l’ús d’ulleres s’ha d’emprar l’eina de la integració visual per tractar aquests problemes de motricitat ocular.

La integració visual està dissenyada per a millorar les habilitats visuals funcionals, desenvolupant moviments oculars exactes i eficaços, que permeten millorar el procés de lecto-escriptura.

ELS PROBLEMES DE SEGUIMENT TENEN MÉS IMPACTE EN L’APRENENTATGE QUE ALTRES PROBLEMES VISUALS QUE PODEN SOLUCIONAR AMB L’ÚS D’ULLERES

Coordinació Ocular

No n’hi ha prou amb gaudir d’una visió del 100% i ser capaç de veure la pissarra o el llibre d’estudi clarament.

Tenim dos ulls i per veure adequadament els hem d’utilitzar a la vegada de forma simultània, coordinada i precisa.

És el que l’optometria en diu Binocularitat.

T’has preguntat mai si el món que veus el perceps pla (2D) o en profunditat (3D)?

Cada vegada que mirem alguna cosa, dirigim els nostres dos ulls sobre un objecte d’interès i ho fem de forma molt precisa.

Cada ull envia una imatge a la part posterior del cervell que realitza el processament visual.

Aquesta part de el cervell, anomenada còrtex visual occipital, intenta combinar aquestes dues imatges per aconseguir una única imatge “fusionada”.

Si aquestes imatges són idèntiques, el resultat és una visió clara normal, amb percepció de profunditat.

Si, per contra, els dos ulls estan treballant de forma coordinada, el còrtex visual rebrà dues imatges diferents i experimentarà visió doble i confusió.

Així doncs, és molt difícil el funcionament i desenvolupament correcte quan hi ha aquesta diplopia (visió doble), tant a l’escola al llegir, escriure o alinear nombres, com en els jocs o la feina.

Quin tipus de problemes de coordinació es solen produir?

La coordinació ocular és una de les habilitats visuals funcionals que generen símptomes associats com mals de cap, fatiga ocular, mareig …

Els problemes de coordinació ocular més freqüents avui en dia són la insuficiència de convergència i l’excés de convergència, l’estrabisme , l’excés de divergència i la hipertropia.

Els ulls tendeixen a convergir quan s’està llegint o fent algun tipus de treball proper.

Si els ulls apunten més lluny de la zona de treball de prop causa d’una convergència insuficient o un excés de divergència, l’individu veurà doble o anul·larà un ull.

Per controlar aquesta tendència, la persona exerceix un excessiu esforç per evitar la diplopia i es produeixen adaptacions sensorials.

Sabies que pots aprendre a controlar això?

Per contra, els ulls divergeixen quan l’individu realitza una tasca llunyana, si els ulls apunten més a prop de la zona de treball proper a causa d’una excessiva convergència o un dèficit de divergència, serà llavors quan veurà doble o anul·larà un ull.

Aproximadament de el 5 a l’10% dels nens i adults joves tenen algun problema de coordinació ocular que són prou significatius com per causar algun tipus de molèstia o dificultat en la lectura o altres activitat quotidianes i / o habituals en l’estudi o la feina.

Les disfuncions binoculars poden influir en l’atenció i la concentració, de manera que, per exemple, es pugui veure afectat el procés de lectura.

L’identificarem perquè són nens que llegeixen millor amb un sol ull que amb tots dos.

¿Com afecta aquesta situació al rendiment escolar?

Diversos estudis demostren que el 33% dels nens diagnosticats amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH) tenen associada una insuficiència de convergència.

Els problemes que donen lloc a aquests símptomes tenen major impacte durant l’aprenentatge o el treball quotidià que aquells problemes visuals que donen lloc a la manca de nitidesa.

La majoria de les revisions escolars només detecten problemes de visió que donen lloc a una visió borrosa de lluny.

Que puc fer per solucionar aquests problemes de coordinació ocular?

Algunes vegades es poden prescriure ulleres per alleujar les molèsties. Aquestes ulleres normalment es prescriuen només per llegir i s’han anar posant i traient, alternant l’ús de prop i / o de l’observació de la pissarra a l’aula.

En el cas dels nens que puguin tenir problemes per haver de treure i posar-se les ulleres constantment, se’ls poden prescriure unes lents bifocals o progressius que els permetin portar les ulleres posades durant tot el dia i per a totes les activitats que realitzen.

No obstant això, sovint les ulleres són insuficients per si mateixes per a resoldre completament el problema.

Tot i que les ulleres poden proporcionar alleujament, els problemes derivats romanen i persisteixen i, per tant, cal buscar noves formes de tractament.

En aquest sentit, una solució eficaç per millorar les habilitats visuals funcionals pot ser la interació visual.